EĞİTİM ÖĞRETİM

Özel Önsöz Anaokulunda 3 - 4 - 5 - 6  yaş çocuklarına okul öncesi eğitimi verilmektedir. Çocukların nitelikli okul öncesi eğitimi almaları amacıyla okulumuzda;

*Çocuklarımızın psiko-motor, sosyal-duygusal, bilişsel, dil, öz-bakım  gelişimlerini destekleyen programlar uygulanır
*Çocuklarımıza benlik kavramı kazandırılırken, çocuklarımızın; kendisi ve çevresiyle barışık ,  kendini rahat  ifade edebilen, özdenetimiyle  bağımsız , sorumluluk alabilen bireyler olmalarını önemseriz.
* Bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler sunarak ilgi alanlarını bulmalarına yardımcı oluruz
* Evden okula olumlu geçişi oryantasyon çalışmalarımızla yumuşak ve olumlu gerçekleştiririz.
* Okul öncesi eğitimimiz oyun temelli ve çocuğa göredir.
* Karşılaştığı problemlerle baş edebilmeyi ve çözüm  yöntemleri üretebilmelerini önemseriz.
* İlkokul için gerekli yeterlilikleri ve hazırlıkları gerçekleştiririz.
* Çevrecilik bilinci ile yetişmiş ,vatanına milletine , gelenek göreneklerine bağlı, çağın gereklerine uygun yaşayan bireyler yetiştirmek amacımızdır.
* Okulöncesi eğitimi konusunda aileyi bilinçlendirmek. Aile eğitimi ve ailenin de eğitime katılması önem verdiğimiz ilkelerimizdendir.
 

BİZ KİMİZ?
Eğitmenlerimiz:

Önsöz Anaokulunda tüm eğitmenlerimiz okul öncesi eğitimde uzmanlık derecelerini tamamlamış; deneyimli anaokulu ve branş öğretmenleridir. Ayrıca sürekli olarak alanlarında eğitim ve sertifika programlarını takip etmektedirler.
Sınıflarımızda ve sınıf dışı etkinliklerimizde çocuk sayısı, eğitmenlerimizce birebir ilgilenilecek uygun sayılarda olması nitelikli eğitimimizin gereğidir.

Ayrıca okulumuzda;
Çocuklarımızın kendisine ve topluma yararlı olacak bireyler olarak yetişmeleri için; evrensel değerleri (doğruluk, sorumluluk, yardımseverlik, başkalarına saygılı olma, çalışkanlık, cesaret, ideal sahibi olma, kararlılık vb.) kazandırırken Ayrıca; millî, manevi ve ahlaki değerleri de kazandırıp sosyal açıdan da gelişimlerine katkıda bulunmak okulumuzun temel iddialarındandır.


Mekânımız;

Önsöz Anaokulu Özlüce de ki müstakil yerleşkesinde;
4 kata yayılmış şekilde hazırlanan 1200 m² kullanım alanı, oyun salonları, çalışma sınıfları, Sınıfların dışında açık ve kapalı oyun bahçesi, kum havuzu,  bilim atölyesi, spor salonu, , müzik sınıfı, kütüphane, sanat atölyesi, hayal ve dinlenme odası, çok amaçlı salon, yemek salonu,1000 m2 açık hava , bahçe etkinlikleri alanı ve mini evcil hayvanat bahçesi ve ekolojik tarım  uygulama alanları bulunmaktadır.  3-6 yaş çocukları için tasarlanmış ortamlar ve çocuk gelişimine uygun özel, orijinal ekipmanlarla donatılmıştır.

Okulumuzun yerleşkesi seçilirken özellikle doğayla iç içe, havası temiz, trafikten, gürültü ve tehlikelerden uzak, stressiz, ama aynı zamanda güvenli ve korunmuş olması ve pek çok doğal yaşantıyı desteklemesi okulumuzu tercih sebebi olarak dikkat çekicidir.
Okulumuz spor salonuna ilaveten, anlaşmalı yüzme havuzları, binicilik ve diğer tesisleriyle çocuklarımıza bütünsel bir eğitimin yanı sıra dört dörtlük bir fiziksel gelişim programı sunmaktadır.

Okulumuz temizliğinde sağlıklı ve hijyenik materyaller kullanılmakta, yemeklerimiz kendi mutfağımızda mevsim sebze ve meyveleri kullanarak organik malzemeler ile pişirilmektedir. Çocuklarımız ekolojik tarım alanında sebze ve meyve yetiştirmeyi, tohumdan sofraya uzanan döngüyü yaşayarak öğrenmektedir.

Ayrıca mini hayvanat bahçemizdeki hayvanlar öğrenciler tarafından zaman zaman beslenir ve yaşamları gözlemlenir.
 

EĞİTİM ÖĞRETİM
Özel Önsöz Anaokulu, MEB Okul Öncesi Eğitim programlarını esas alır, Okul Öncesi ve Çocuk Gelişimi alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip deneyimli ve alanında uzman öğretmen kadrosu tarafından programda yer alan, amaç - kazanımlar ve gereksinimler doğrultusunda, öğrenme durumları - öğrenme ortamları hazırlanır. Oyun merkezli etkinliklerde, çocuğun aktif katılımı ve yaşayarak öğrenme ilkeleri temel alınarak çeşitli yöntemler geliştirilir. Bu programlar çeşitli projeler ile desteklenir.


OKULUMUZUN EĞİTİM ÖĞRETİM YAKLAŞIMI
Çocukların yaşlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış, eğitim öğretim sürecinde, özel ekipman ve öğretim materyalleri kullanılarak, deneyimli ve alanında yetkin bir kadroyla, Çocuklarımız için  en temel gereksinim olan sevgi ve güven duygusunun karşılandığı, evrensel değerler kadar, milli ve manevi değerlerin de kazandırılıp korunmasını esas alan, Özgürlük ve disiplin dengesinin sağlandığı eğitim yaklaşımına ilaveten; özgün yerleşkesinde, huzurlu, güvenli, sağlıklı ve başarılı bireyler yetiştirerek. Başarılarının önsözü olma sorumluluğunu üstlenen ve bu bilinçle eğitim veren bir okul öncesi eğitim kurumuyuz.

Çocuklarımız oyun saatlerinde özgüvenli, kalıcı ve verimli güvenli bir öğrenme ortamında farklı özellik ve kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik tasarlanan ekipman ve oyun programlarıyla, ince ve kaba yeteneklerini geliştirmenin yanı sıra neden-sonuç ilişkilerini deneyimledikleri, grup aktiviteleri ile sosyalliğe ilk adımı atmaktadırlar.

Okul öncesi dönem motor gelişimin, en hızlı olduğu dönemdir. Okulumuzda spor ve hareket etkinlikleri, çocuğun Temel hareket becerilerini geliştirerek fiziksel, motor, bilişsel, sosyal-duygusal, dil gelişimine ve öz bakım becerilerine katkıda bulunmaktadır çocuklarımızın motor gelişim düzeyleri belirlenerek farklı etkinlikler hazırlanıp kazanımlara dayalı bir eğitim programı uygulanmaktadır
           
Çocuklarımızın ilgi ve eğitimleri kritik dönemler denilen çeşitli aşamalardan geçer ve doğru zamanda ve gerekli uyaranlarla beslendiğinde her kritik dönem çocuğumuzun gelişimini derinden etkileyen bir fırsata dönüştürülebilir.  Önsöz Anaokulu'nda her çocuğa kişisel gözlemlerle, ihtiyacı olan materyal ve uyaranlar sunularak bu kritik dönemlerden en iyi şekilde faydalanılması amaçlanmaktadır.

Okulumuz eğitim anlayışında çocuklarımızın çalışmak istedikleri materyalleri kendileri seçmeleri, severek ve odaklanarak çalışmaları esastır. Odaklandıklarında ise öğrenim süreçleri çok daha hızlı ve etkin olur.

Sınıflarımızda materyaller ‘hazırlanmış çevre’’ yaş gruplarına göre basitten karmaşığa, soyuttan somuta doğru düzenlenmiştir. Çocuklarımız ezber yerine gözlem, deneyimleme ve tekrar ile öğrenirler.

Çocuklarımızın gelişimleri düzenli ve periyodik kontrollerle değerlendirilir ve bir sonraki seviyeye geçmeden önce her seviyeyi tamamlama, tekrarlama ve öğrenme şansına sahiptirler.

Tekrar ihtiyacı her çocuk için bireyseldir. Okulumuz programları genel sınıf düzeyinde göz ardı edilen ve öğrenme tamamlanmadan diğer aşamaya geçilen programların dezavantajlarını yok etmektedir.

Okulumuz eğitim programlarında, çocuğun bir işlemin tamamlanması için gereken sırayı takip etmesine olanak sağlar, detaylara önem vermeyi öğrenirler; karşılaştığı problemlerle baş edebilmeyi, sıra beklemeyi, paylaşmayı, sorumluluk kavramlarını geliştirirler. Özgürlük ve disiplin bir arada işlenmektedir.

Resim, sanat, müzik, hobi diğer branş gruplarında çocuklarımız bir yandan temalı aktiviteler, şarkılar, enstrümanlar, kuklalar ve baloncuklar eşliğinde müziği, ritmi ve ritimle birlikte hareket etmeyi deneyimlerken, bir yandan da farklı resim ve boyama teknik ve araçlarıyla tanışarak kendilerini ifade etmeyi; içlerindeki yeteneği keşfetmeyi ve gelişmeyi öğrenmektedirler.

Resim ve sanat atölyelerindeki aktiviteler, çocuklarımıza kendi vücutlarıyla, potansiyelleriyle, hayal güçleriyle, doğayla, hayvanlarla, sayılarla, harflerle ve daha pek çok önemli bilgiyle resimler ve şarkılar yoluyla tanışma fırsatı vermekte ve bağımsız bir ortamda hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını kullanarak eğlenceli keşiflere çıkmalarını sağlamaktadır.

Okulumuzda ki en temel gereksinim sevgi ve güven duygusunun karşılandığı   eğitim anlayışında, çocuklarımıza kendisine ve topluma yararlı olacak evrensel değerleri; doğruluk, sorumluluk, yardımseverlik, başkalarına saygılı olma, kararlılık vb. Kazandırırken, milli, manevi ve ahlaki değerleri de kazandırır.

Okulumuz eğitim anlayışında öncelikle kendilerini anadillerinde Türkçe ifade edebilmeye başladıklarında, ikinci bir dile geçiş yapmak ve doğal ortamlarında hiç zorlanmaksızın İngilizceyi öğretmekteyiz. Natüre öğretmenlerimiz derslerinde çocuklarla iletişim halinde İngilizceyi Show &tell, İngilizce drama, İngilizce sanat gibi çalışmalar, öğretici oyunlarla, doğal şekilde öğrenmektedirler. İngilizce dışında Almanca ve Fransızca dersleri de çocuğun diğer yabancı dillerle tanışması açısından verilmektedir.

Okulumuz eğitim anlayışında; bilim, kozmik, ekoloji atölyelerimiz, çocuklarımızın doğayı, evreni, yaşam döngülerini öğrenmelerini sağlayarak şekilde ortamlar oluşturulmuştur. Kış bahçeleri, uygulama bahçeleri ve  mini evcil hayvanat bahçemizle Amacımız; çevre ve doğanın korunmasına yönelik olarak çocuklarımızdaki bilinci artırırken aynı zamanda çocuklarımızda koruma ve  sorumluluk duygusunu oluşturmayı benimsedik.

Önsöz Anaokulunda Sayısal gelişim ve matematik ile çocuklarımız somut materyaller ve oyunlar eşliğinde, matematiğe çok güçlü bir giriş yapıyor.

Okulumuz eğitim anlayışında aile ve okul iletişimi için, anne-babaların çocukların gelişim ve eğitimlerine katkıda bulunmaları amacıyla organize edilmiş etkinlikler ,veli katılımıyla planlanan öğrenme yaşantılarının  ailede uygulanması  ve devamlılığının  sağlanması hedeflenmektedir.

Aile katılımı için ev ile eğitim kurumunun iletişiminin arttırılmasına yönelik brunchlar, spor turnuvaları, sosyal organizasyonlar, sosyal medya ,kitapçıklar, veli ile sınıf projeleri ,görsel işitsel kayıtlar, fotoğraf paylaşımı, aylık-haftalık bültenler, yazışmalar, port folyo, haber mektupları, toplantılar, internet temelli uygulamalar, ev ziyaretleri, eğitici geziler organize edilmiş etkinliklerimizdendir.

Yine okulumuz eğitim anlayışında çocuk kadar ailenin de Çocuk gelişimi hususunda eğitimi önemsenmektedir. Rehberlik ve psikolojik danışma birimimiz tüm öğrencilerimize açıktır. Süreklilik, gizlilik ve gönüllülük esastır, eğitimin ayrılmaz ve tamamlayıcı yanıdır.

Öğrenciyi merkeze alır ve demokratik ve insancıl anlayış vardır.
Rehberlik servisimizde öğrenci ve velilere ayrı ayrı bireysel görüşmelerimiz ve danışmalık hizmetimiz ihtiyaçlar doğrultusunda verilmekte ve talepler randevu sistemi ile karşılanmaktadır.

Çeşitli Günlerimiz
Oyuncak-Sinema-Tiyatro-Renk-Kitap-Belgesel Günlerimiz

Oyuncak Günü; Çocuğun paylaşabilme, eşyasına sahip çıkma, aldığı sorumluluğu yerine getirebilmesine yardımcı olmayı,
Sinema-Tiyatro günü; Çocuğun sanata olan ilgisinin artması, hoş vakit geçirmesi, toplu alanlarda uyulması gereken kuralları tanımasını geliştirmeyi,

Belgesel günü; Doğa sevgisini aşılama doğada olan varlıkların önemini ve özelliklerini kavrama, bilgi edinmenin farklı yönlerini, yöntemlerini keşfetmeyi sağlama

Kitap günü; Farklı kitapları tanıma, yorumlayabilme yetisini geliştirmek, dikkatini arttırmak, kitap sevgisini aşılamayı amaçlamaktadır.
Renk günü; Birlik beraberlik ve aidiyet duygularının olumluluğu yaşamın içinde verilmeye çalışılır.
 

Dinlenme ve uyku saati

Eğitimin birçok aktiviteyle verildiği okulumuzda, öğrencilerimizin sağlıklı büyümelerine de özen gösterilmektedir. Günün yorgunluğunu atmaları ve geri kalan güne enerjiyle devam etmeleri için özellikle 3 ve 4 yaş grubu, onlar için özel hazırlanmış uyku odalarında dinlenmektedirler. Uyku odalarımız uyku saatinden önce havalandırıp temizlenir. Böylece toz, kötü veya değişik kokular, virüs, bakteri gibi partiküllerden arındırılır ve öğrencilerimiz için yüksek derecede temizlenmiş bir hava ortamında uykuya geçişleri sağlanır.
 
BESLENME

Yemekhanemizde çocuklarımıza her sabah açık büfe kahvaltı ve öğle yemeği ile ikindi kahvaltısı verilmektedir. Yemek listelerimiz diyet uzmanı kontrolünde, okul doktorumuz tarafından günlük kalori hesapları yapılarak dengeli ve yeterli beslenme kuralları çerçevesinde, sağlıklı ve doğal ürünler içermesine dikkat edilerek oluşturulmaktadır. Hazırlanan listeler aylık olarak velilerimize ulaştırılmaktadır. Okulumuzda hijyenik beslenmeye çocuklarımızın sağlığı düşünülerek çok büyük önem verilmektedir. Yemekler kendi mutfağımızda, deneyimli aşçı kadrosu tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek pişirilmekte ve aynı temizlik ve titizlikle servis edilmektedir. Yemekhane personelimiz kesinlikle bone, eldiven ve maske kullanmaktadır. Yemek ve servis personelimiz gıda güvenliği ve hijyen kuralları konusunda sürekli eğitim almaktadır. Periyodik olarak portör, akciğer, burun ve boğaz kültürü muayeneleri yapılmaktadır. Yemek numuneleri alınır.3 gün boyunca -18 derecede dolaplarımızda saklanır. Okulumuzda içme suyu sebillerden verilmektedir.
Mutfak ve yemekhanemiz uluslarası kalite belgelerine sahip uzman ilaçlama şirketi tarafından ayda bir kez periyodik olarak ilaçlanır.
Öğrencilerimizin ekolojik tarım alanlarında kendi emekleriyle tarım ilacı ve hormon kullanmadan yetiştirdikleri ekolojik (organik) ürünlerden ıspanak, marul,domates,taze soğan vb. sebzeler mutfağımızda değerlendirilir ve bazı günler çocuklarımızın bu ürünlerle beslenmeleri sağlanır.

ULAŞIM VE SERVİS HİZMETLERİ
Özel Önsöz Anaokulu, her alanda olduğu gibi servis hizmetine de titizlikle yaklaşmaktadır. Öğrencilerimizin emniyetli, konforlu, güven içinde okula gelmesi ve evlerine bırakılması deneyimli firmayla, deneyimli sürücü ve her araçta bulunan rehber öğretmen ile kaliteli bir servis hizmeti vermektedir. Servis sürücülerimiz öğrencilerimizin güvenlik içinde yolculuk etmesi için gerekli tüm bilgi ve beceriye sahiptir. Okul taşıtına binmeden önce, ulaşım sırasında ve okul taşıtından indikten sonra servis sürücülerimizle sürekli işbirliği içinde hareket etmekteyiz. Sürücüyle ilgili tüm iletişim bilgileri velilerimize verilmektedir.

Okul Taşıtlarımızda;
-Aracın arkasında bulunan DUR işareti
-Aracın öğrenci kapasitesi
-Aracın gidiş - geliş saatlerinin okul tarafından belirlenen programa uygun olması
-Araç içi düzeni sağlamak ve araca iniş ve binişlerde öğrencilere yardımcı olmak üzere görevli rehber öğretmen  bulunması
-Aracın cam ve pencerelerinin güvenli ve sabit olması sürekli kontrol altında tutulmaktadır.
Öğrencilerimize hem eğitimde hem de bizlerle birlikte olduğu ulaşım hizmeti içinde güvenli ve huzurlu ortamı sağlamak amacımızdır.