REHBERLİK

 

Psikolojik Danışmanlık Birimi

Çocukların kişilik gelişiminin temelleri 0-7 yaş arasında atılır. Bu dönemde çocuk yetişkinlik döneminde oluşacak kişilik yapısını oluşturmaya başlar. Doğuştan getirdiği karakter özelliklerine ek olarak, ebeveyn tutumları, sosyal çevresi, akran desteği, eğitimi ve sağlıklı ruhsal gelişimi, yetişkinlik döneminin yapıtaşlarıdır.

Sağlıklı bir kişilik gelişiminin temelini ise özgüven oluşturur. Kendi istek ve ihtiyaçlarının farkında olmak, bunları dile getirmek, duygularını ifade etmek, insan ilişkilerinde kendi benliğinin farkında olmak, sağlıklı özgüvenin kişilik gelişimi içinde işaret ettiği özelliklerdir. Sağlıklı dozda gelişen özgüven, kişilik gelişiminin eşiklerinden biridir.

Okul öncesi eğitim, çocuğun evden ayrılarak, bireyselleşmeye attığı ilk adımdır. Çocuğun kişilik gelişiminin oluştuğu bu süreç, dış dünya ile kurduğu ilk bireysel etkileşimdir. Çocuk anaokulunda, kendi sosyal çevresini oluşturur, kendi isteklerinin ve sorumluluklarının farkına varır. Bu nedenle, okul öncesinde, eğitim ve öğrenim kadar ruhsal gelişimleri de, çocukların birer birey olabilmesi için hayati önem taşır.

Önsöz Anaokulu olarak, öğrencilerimizin zihinsel ve bedensel gelişimlerini bir arada ele alarak, ileride özgüveni yüksek ve başarılı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için, her çocuğun okulda geçirdiği süreci, okulumuzun profesyonel rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi ile birlikte değerlendiriyoruz.

Neler yapıyoruz?

Doğal Gözlem: Okulumuzun uzman psikoloğu, çocuklarınız oyun oynarken de sürekli gözlem halindedir. Çocukla ilgili görülebilecek her hangi bir davranış değişikliğinde (agresif davranış, çizdiği resimlerde görülen farklılıklar, eskisinden farklı oyun oynama şekli, uyku veya iştah sorunları gibi) müdahale eder ve aile ile iletişime geçer.

Konu ile ilgili çalışma başlatarak, sorunun neyden kaynaklandığı ve nasıl çözülebileceği konusunda tedavi planı

oluşturur.

Bireysel Görüşmeler ve aile görüşmeleri:

Bireysel görüşmelerle çocuklarımıza duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi öğretmenin yanı sıra, sorunlarını

doğru kaynaklarla paylaşmalarını sağlamak için bireysel görüşmeler yapılır. Bu amaçla tüm öğrencilerimizle

görüşmeler yaparak, evde veya okulda yaşadıkları her türlü problemleri bizlerle paylaşmaları sağlanır. Bireysel

görüşmeler aileleri de bünyesinde barındırır. Çocuğun psikolojik durumu konusunda yapılan bir müdahale

planında aile de görüşmelere dahil edilir. Görüşmelerin seans sayısı, ailenin ve çocuğun durumuna göre

randevu sistemi ile belirlenir. Görüşmeler süresince, çocuğun gelişimi ve problemleri hakkında anne-babalar

bilgilendirilerek, çocuk yetiştirme konusunda gerekli danışmanlık hizmeti verilir.

Psikolojik Test ve Envanterler:

Çocukların gelişiminde ortaya çıkabilecek olağan dışı durumlar için, güvenirlik ve geçerliliği bulunan bilimsel bazı

test ve envanterler uygulanır. Akabinde, test sonucu aile ile paylaşılarak, uzman takibinde ortak müdahale planı

oluşturulur. Süreç sonunda çocuğun gelişimi konusunda aileye tekrar raporlama yapılır.

-Dikkat ve görsel algı testleri

-Psikolojik değerlendirme testleri

-Resim yorumlama

-Yetenek ve ilgi testleri